Admission form filling instruction page
1. Read the below instructions carefully
2. Once the form is filled it cannot be changed
3. Do not forget to take the print of the admission form by clicking on print button after the form is filled

प्रज्ञानबोधिनी २०२० -२०२१ प्रवेशासाठी सूचना
१. कोरोना व्हायरसमुळे प्रत्यक्ष शाळेत येवून प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करणे सध्या शक्य नाही. यामुळे प्रज्ञानबोधिनी इंग्लिश मिडीयम स्कूल चिखली ता. हवेली व शिरगाव ता. मावळ या दोन्ही शाळांमध्ये प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या पालकासाठी ऑनलाईन प्रवेश अर्ज उपलब्ध करून देत आहोत.
२. सदरहू प्रवेश अर्ज भरणे म्हणजे प्रवेश मिळणे असे नाही. तर प्रवेशासाठी प्राधान्य क्रम या अर्जावरून निश्चित करण्यात येईल.
३. प्रत्येक वर्गात असणाल्या जागांच्या उपलब्धतेनुसार आपल्याला संपर्क केला जाईल.
४. आपल्या पाल्याची ऑनलाईन परीक्षा घेऊन त्याचा प्राथमिक प्रवेश निश्चित करण्यात येईल.
५. प्रत्यक्ष नियमित शाळा सुरु झाल्यावर योग्य ते शुल्क भरून आपली प्रवेश प्रकिया अंतिमपणे निश्चित करण्यात येईल त्यासाठी आपल्याला आपल्या संपर्क क्रमांक अथवा Gmail वर देण्यात येईल.
६. या बाबत कुठलीही अडचण असल्यास चिखली शाळेसाठी ८३९०१०९४९४, ९८२२९१३४६२ या क्रमांकावर व शिरगावसाठी ९५२७२८२५६३, ९८१२३७९८४, ९८५०९४६८८९ या क्रमांकावर संपर्क करावा.

Image text

Image text Image text